Абонирай се сега за да
получаваш по email нашите
невероятни промоции!
Филтри

Категории

Условия за ползване

                                                
                                                             ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

I.Общи положения

   Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти,които ползват  онлайн магазина
Sitwellbg.bg за покупки на стоки и услуги.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него,се счита за съгласие с посочените 
общи условия.Ако не приемате тези условия,моля не използвайте този уеб сайт!
Материалите и услугите поместени в уеб сайта Sitwellbg.bg  могат да бъдат зареждани и използвани само за
лична нетърговска употреба и при условие че се запазят всички авторски права и съответните 
означения.Използването, копирането и публичното разпространение на поместените материали за каквато
и да е общестнена или търговска цел е забранено. Стоките и услугите поместени в уеб сайта Sitwellbg.bg 
са ограничени  до изрично посочените условия за тях без каквито и да е допълнителни гаранции. 
Всички предлагани стоки и услуги са описани с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
Sitwelbg.bg  не носи отговорност в случай, че посочените от производителя характеристики на стоката/ите е 
неточна или невярна.Sitwelbg.bg си запазва правото да прави промени по отношение на стоките и услугите 
предлагани в уеб сайта,както и да коригира техните цени по всяко време и без предупреждение.
  Sitwelbg.bg не носи отговорност(при никакви обстоятелства) за щети или пропуснати ползи произтекли от 
употребата или резултатите от употребата на този уеб сайт,  както и от материалите,стоките и услугите 
поместени в него.
  Sitwellbg.bg не желае да получава защитена или конфеденциална информация от Вас чрез сайта,както и 
 всяка друга информация която е в нарушение със законите на Република България.
  Sitwellbg.bg си запазва правото да поменя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува  
тези промени в сайта си  заедно със съобщение за промените. За неуредените в тези Общи условия въпроси 
се прилага действащото българско законодателство.
  
II.Търговски съобщения и директен маркетинг

   Всеки потребител на този WEB сайт регистрирайки се се съгласява с използването на данните му за целите на  
директният маркетинг на Sitwellbg.bg и разрешава изпращането на търговски съобщения на посочения от него e-mail.
Потребителя има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Sitwellbg.bg на на е-mail: sales@sitwellbg.bg .
Sitwellbg.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя.

  III.Информация и цени

   Всички продукти поместени в сайта са с посочени две цени в Български лева-без ДДС и с включен ДДС.
Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
Екипът на Sitwellbg.bg се старае поместената в уеб сайта информация да е точна и актуална.
Sitwellbg.bg си запазва правото да прави едностранно и без уведомление, корекции по отношение на предлаганите 
стоки и услуги,както и по отношение на техните цени.
 
Върни До Горе