Количка

0 артикула

Категории

Рекламация

Рекламации
 
   Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на получаването на стоката
 или услугата.След получаване на стоката Клиента има право да иска връщането и при наличието на скрит
 (съществен) дефект,който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката или при несъответствие
 с обявените и характеристики.Рекламация в гореописаният случай се предявява в четиринадесет  дневен срок от датата на  
 фактурата.Клиента има право да получи обратно заплатената от него сума или замяна на стоката със сответстваща на  
 подадената от него заявка.Всеки клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има  
 право да върне закупената от него стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в  срок от 14  дни
 от доставянето и без да е необходимо да посочи причина за това. 
Sitwellbg.bg е длъжна да възстанови на Клиента в
 пълен размер заплатените от него суми не по късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиента е упражнил
 някое от правата си на отказ.
 
   Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:
       1) За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне  или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
      2) За стоки, повредени и/или променени от клиента след момента на получаването им;
      3) За доставка на продукти , изработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална заявка. При изработка на мека мебел и столове по индивидуален дизайн и при избор на цвят на дамаска различен от черен.
      4)За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта,
 на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката;
 
   При наличие на рекламация, клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.0700 12 888 или на
  е-mail: sales@sitwelbg.bg.При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се
 основава рекламацията:
        1) касова бележка или фактура;
        2)снимков материал;
        3)други документи ,установяващи несъотвествието на стоката с договореното;
 
   Връщането на стоката става чрез куриерска фирма.за сметка на клиента или лично в  складовата база  на  Sitwelbg.bg 
 на адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" 12
   Sitwelbg.bg  гарантира връщането на заплатената от клиента сума без стойността на куриерската услуга за връщането на
 продукта. За стоки ,за които има търговска гаранция,рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на
 гаранцията.

Нови продукти

Марки