Количка

0 артикула

Категории

Условия за ползване                                               
                                                             ОБЩИ УСЛОВИЯ
  
 
 I.Общи положения
 
    Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти,които ползват  онлайн магазина
 Sitwellbg.bg за покупки на стоки и услуги.

 Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него,се счита за съгласие с посочените
 общи условия.Ако не приемате тези условия,моля не използвайте този уеб сайт!
 Материалите и услугите поместени в уеб сайта Sitwellbg.bg  могат да бъдат зареждани и използвани само за
 лична нетърговска употреба и при условие че се запазят всички авторски права и съответните
 означения.Използването, копирането и публичното разпространение на поместените материали за каквато
 и да е общестнена или търговска цел е забранено. Стоките и услугите поместени в уеб сайта Sitwellbg.bg 
 са ограничени  до изрично посочените условия за тях без каквито и да е допълнителни гаранции.
 Всички предлагани стоки и услуги са описани с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
 Sitwelbg.bg  не носи отговорност в случай, че посочените от производителя характеристики на стоката/ите е
 неточна или невярна.Sitwelbg.bg си запазва правото да прави промени по отношение на стоките и услугите
 предлагани в уеб сайта,както и да коригира техните цени по всяко време и без предупреждение.
   Sitwelbg.bg не носи отговорност(при никакви обстоятелства) за щети или пропуснати ползи произтекли от
 употребата или резултатите от употребата на този уеб сайт,  както и от материалите,стоките и услугите
 поместени в него.
   Sitwellbg.bg не желае да получава защитена или конфеденциална информация от Вас чрез сайта,както и
  всяка друга информация която е в нарушение със законите на Република България.
   Sitwellbg.bg си запазва правото да поменя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува  
 тези промени в сайта си  заедно със съобщение за промените. За неуредените в тези Общи условия въпроси
 се прилага действащото българско законодателство.
   
 II.Търговски съобщения и директен маркетинг
 
    Всеки потребител на този WEB сайт регистрирайки се се съгласява с използването на данните му за целите на  
 директният маркетинг на Sitwellbg.bg и разрешава изпращането на търговски съобщения на посочения от него e-mail.
 Потребителя има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Sitwellbg.bg на на е-mail: sales@sitwellbg.bg .
 Sitwellbg.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя.
 
   III.Информация и цени
 
    Всички продукти поместени в сайта са с посочени две цени в Български лева-без ДДС и с включен ДДС.
 Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
 Екипът на Sitwellbg.bg се старае поместената в уеб сайта информация да е точна и актуална.
 Sitwellbg.bg си запазва правото да прави едностранно и без уведомление, корекции по отношение на предлаганите
 стоки и услуги,както и по отношение на техните цени.
  

Нови продукти

Марки